Nasi eksperci

W naszym gabinecie pracują specjaliście z zakresu logopedii oraz oligofrenopedagogiki i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby, które zatrudniamy w naszym gabinecie muszą wykazywać się empatią, cierpliwością oraz odpowiednim podejściem do potrzeb danego pacjenta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  • Urszula Sekułamgr Urszula Sekuła – logopeda, oligofrenopedagog – specjalność rewalidacja indywidualna osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Terapeuta w zakresie prowadzenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Provider metody NEUROFLOW - diagnoza i terapia zaburzeń CAPD

 

  • mgr Agnieszka Noga – logopeda oraz specjalista oligofrenopedagog, rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 

  • mgr Agnieszka Tokarczyk – logopeda i terapeuta pedagogiczny

 

  • mgr Ilona Poręba– logopeda i terapeuta pedagogiczny

 

  • Weronika Kohmannmgr Weronika Kohmann – logopeda, terapeuta ręki 

 

  • mgr Marzena Sobczyk – logopeda, oligofrenopedagog – specjalista w zakresie dzieci z diagnozą afazji

Najlepsi w 2020

nagroda oferteo