OFERTA

W ramach terapii logopedycznej prowadzimy:

 • Diagnozę logopedyczną
 • Terapię logopedyczną dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz osób dorosłych
 • Terapię jąkania wczesnodziecięcego
 • Terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapię afazji (dzieci i dorośli po udarach, urazach głowy, itp.)
 • Ćwiczenia fonacyjne i emisji głosu
 • Profilaktykę logopedyczną – zajęcia rozwijające mowę
 • Terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
 • Konsultacje i warsztaty dla rodziców
 • Dla osób zainteresowanych – możliwość konsultacji z psychologiem dziecięcym klinicznym

Wydajemy pisemne opinie logopedyczne!

 

logopedka z dzieckiem

W ramach zajęć rewalidacyjnych (dzieci z opinią lub orzeczeniem z PPP) i terapii pedagogicznej oferujemy:

 • Wczesną naukę czytania metodą Krakowską
 • Wspomaganie nauki języka polskiego dla dzieci przyjeżdżających zza granicy
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją.
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego bądź posiadające opinie z PPP

Zapewniamy szeroką gamę materiałów, pomocy logopedycznych oraz nowoczesnych specjalistycznych programów multimedialnych!

 

Oferta dla placówek oświatowo – wychowawczych

 • Badania przesiewowe wstępnę i końcowe
 • Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy
 • Zajęcia muzyczne rozwijające mowę - LOGORYTMIKA
 • Profilaktyka, czyli zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy

Pogadanki i szkolenia dla nauczycieli i rodziców

 

Oferta zajęć dodatkowych:

 • Logorytmika – zajęcia grupowe
 • Muzykoterapia – śpiew, gra na instrumencie, itp.
 • Arteterapia – zajęcia z sensoplastyki, rozwijające zainteresowania, warsztaty cykliczne i całoroczne z plastyczką prowadzącą stronę dla dzieci KOLOROWE ŁAPKI
 • Warsztaty szycia ręcznego oraz podstawy szycia dla dzieci i młodzieży – zajęcia z krawcową PANIĄ NITECZKĄ
 • Język angielski w zabawach i piosenkach
 • Nauka gry na gitarze – indywidualnie oraz w grupie
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • Korepetycje dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również dla klas 1-3,
 • Korepetycje dla uczniów klas 7-8 (przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty)

 

Specjalne oferty zajęć w czasie ferii i wakacji szkolnych!!!

UWAGA: Zaświadczenia na studia stwierdzające brak wady wymowy.

Możliwość odbycia praktyk logopedycznych i z zakresu oligofrenopedagogiki!